i

Dve decenije, ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Master Physical posvećena je pružanju stručne rehabilitacije kroz fizikalnu terapiju, kineziterapiju, kiropraktiku, masažu i mnoge druge terapije i programe.

Pratite Nas:
i

Master Physical

Da li ste sigurni da je bavljenje nekim sportom dovoljno za pravilan razvoj Vašeg deteta?

Za roditelje uvek postoji dilema gde upisati dete, koji sport je najbolji za njega. Postoji više kriterijuma za donošenje ove odluke, jedan od njih je i sa stanovišta fizioterapeuta.
Bavljenje sportom svakako povoljno utiče na rast i razvoj deteta. Međutim, nije svaki sport za svako dete. Treba voditi računa o položaju koji je dominantan u tom sportu, jer neki sportovi mogu da dovedu do nastanka ili do povećanja deformiteta.

U period najintenzivnijeg razvoja, a to je period od 4 do 10 godina, deca ne bi trebalo da se opredeljuju za jedan sport.
Na primer, sportovi kao što je rukomet, košarka, tenis, su sportovi koji forsiraju jednu stranu tela, pa će se u tom slučaju jedna strana više razvijati u odnosu na  drugu, što može dovesti do stvaranja deformiteta (skolioze) ili do njegovog pogoršanja ako je već prisutan.
Za decu sa kifozom košarka ili rukomet nisu dobar izbor jer se puno vremena provodi u povijenom položaju što nije slučaj sa odbojkom, mačevanjem, borilačkim veštinama. Deca sa naglašenom lordozom ne bi trebalo da idu na sportove koji takav stav potenciraju (gimnastika, ritmička gimnastika).

Pre nego što se deca opredele za jedan sport, potrebno je da predhodno nauče složene veštine, uspostave dobru ravnotežu i koordinaciju, mišićni balans i dobre motoričke sposobnosti, a sve je to veoma teško postići ukoliko se na tome radi posle puberteta.

DODAJTE KOMENTAR