i

Dve decenije, ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Master Physical posvećena je pružanju stručne rehabilitacije kroz fizikalnu terapiju, kineziterapiju, kiropraktiku, masažu i mnoge druge terapije i programe.

Pratite Nas:
Image Alt

Master Physical

Vežbe za tortikolis kod dece

Tretiranje tortikolisa kod dece

Tretman primarnog tortikolisa kod deteta počinje od prvog kontakta sa detetom i uzimanja funkcionalnog statusa, odnosno dijagnoze, koja podrazumeva posmatranje novorođenčeta.
Obraća se pažnja na:
• Spontani položaj glave u odnosu na kičmeni stub, ramena i ruke.
• Spontanu pokretljivost glave u svim pravcima.
• Kontrolu glave u svim položajima zavisno od motorne zrelost.
• Izdržljivost-uporediti levu i desnu stranu.

Dobro uzet funkcionalni status je uslov za plan terapije koja obuhvata:
• Pozicioniranje.
• Održavanje i povećanje elastičnosti i amplitude pokreta.
• Povećanje izdržljivosti uspostavljene kontrole glave.
• Stimulaciju normalnog psihomotornog razvoja.
• Edukaciju majke za postavljanje deteta u korektivni položaj i bavljenje detetom.

DODAJTE KOMENTAR