i

Dve decenije, ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Master Physical posvećena je pružanju stručne rehabilitacije kroz fizikalnu terapiju, kineziterapiju, kiropraktiku, masažu i mnoge druge terapije i programe.

Pratite Nas:
Image Alt

Master Physical

Vežbe za skoliozu

Skolioza predstavlja krivljenje kičmenog stuba u frontalnoj ravni. Može da bude u obliku latiničnog slova C, ali ukoliko se javi kompenzatorna krivina onda zauzima oblik latiničnog slova S.

Postoji više podela skolioza, ali u ovom slučaju nam je bitna podela na strukturalne skolioze, kod kojih pored krivine postoji i torzija pršljenova i/ili rotacija kičmenog stuba u celosti i funkcionalne skolioze (skoliotično držanje trupa), koje nemaju komponentu rotacije, ali ako se na vreme ne uoče i ne leče vežbama, vremenom mogu da pređu u strukturalne.

Ukoliko govorimo o funkcionalnim skoliozama, treba izabrati neku od ovih vežbi i  kombinovati sa simetričnim vežbama preko gornjih i donjih ekstremiteta.

Ukoliko se govori o strukturalnim skoliozama, takav deformitet zahteva isključivo individualan i stručan pristup.

U prvom delu filma prikazane su neke od vežbi za korekciju gornje grudne skolioze sa konveksitetom na desno.

Ukoliko je krivina na suprotnoj strani i vežbe raditi suprotno.

Neke od ovih vežbi, kombinovati sa setom simetričnih vežbi.

U drugom delu filma su vežbe za lumbalnu skoliozu sa konveksitetom na levo.

Ukoliko je krivina na suprotnoj strani i vežbe raditi suprotno.

Neke od ovih vežbi kombinovati sa setom simetričnih vežbi.

Ako niste sigurni da Vaše dete ima ovaj problem obavezno se posavetujte sa Vašim lekarom.

DODAJTE KOMENTAR