i

Dve decenije, ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Master Physical posvećena je pružanju stručne rehabilitacije kroz fizikalnu terapiju, kineziterapiju, kiropraktiku, masažu i mnoge druge terapije i programe.

Pratite Nas:
Image Alt

FMS

FMS (Functional Movement Screen) je svetski priznati brend dizajniran tako da razotkrije sve disfunkcije i asimetrije koje sprečavaju pojedinca da ostvari svoj puni potencija, bilo da je u pitanju vrhunski sportista, pacijent u procesu rehabilitacije nakon povrede/operacije ili rekreativni vežbač u potrazi za boljim zdravstvenim statusom.

FMS prestavlja bateriju od sedam testova i tri “clearing” testa (provokacijski testovi na bol u ramenu ili kičmi) koji nam daju uvid u to kako se osoba kreće, tj. uvid u dostupnu mobilnost i stabilnost (motornu kontrolu) koju osoba ima u fundamentalnim obrascima pokreta, koji su u osnovi svih poktreta u svakonevnom životu, sportskim aktivnostima ili rekreativnom vežbanju.

Pored toga, što je još važnije, FMS baterija testova će ukazati na stepen rizika od povrede kojem je osoba izložena tokom upražnjavanja fizičkih aktivnosti bilo koje vrste.

Zbog svega navedenog, FMS je nezaobilazni deo funkcionalnih testiranja vrhunskih sportista u širokom spektru sportova, kao i polazna tačka u procesu programiranja funkcionalnog treninga prilagođenog potrebama svakog pojedinca.

FMS čine sledećih sedam testova:

  1. Duboki čučanj
  2. Prelazak preko prepone
  3. Iskorak u liniji
  4. Mobilnost ramena
  5. Aktivno podizanje opružene noge
  6. Sklek sa stabilizovanim trupom
  7. Rotaciona stabilnost

FMS sa velikom preciznošću i za kratko vreme razotkriva najveće disfunkcije i ograničenja, ukazujući na taj način na put korektivnih vežbi (vežbe za poboljšanje mobilnosti i stabilnosti/motorne kontrole, kao i “repaterniranje” fundamentalnih obrazaca pokreta) kojima bi osoba trebalo da ide kako bi dovela sebe u situaciju da ostvari svoje puni kapacitet ali i da umanji rizik od povrede.

Zakažite Vaš termin već danas!