i

Dve decenije, ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Master Physical posvećena je pružanju stručne rehabilitacije kroz fizikalnu terapiju, kineziterapiju, kiropraktiku, masažu i mnoge druge terapije i programe.

Pratite Nas:
i

Master Physical

i

Povrede na ledu – prelom ručnog zgloba

Veoma česta povreda koja se dešava u zimskim danima, prilikom poledica, je prelom ručnog zgloba. Najčešće je to prelom  (fraktura) “radio loco tipico”, odnosno prelom kosti podlakta radijusa. Radijus je jedna od dve kosti podlaktice i nalazi se sa spoljnje strane.

Kako dolazi do preloma zgloba ruke

Nastaje kada se osoba prilikom pada dočeka na dlan, na koren šake, kada je ruka u zglobu ručja ispružena.

Prelom se obično dešava na oko 3 cm iznad zgloba ručja.

Simptomi koji se javljaju su: bol, otok, ograničen pokret, deformitet.

Ukoliko dođe do pomeranja (dislokacije) puklih fragmenata mogu se javiti i razne  komplikacije, jer su u blizini tetive, nervi i krvni sudovi.

 

Dijagnostika i lečenje

Prilikom postavljanja dijagnoze uzima se anamneza, klinička slika, vrši objektivni pregled pacijenta, ali potpuna potvrda dijagnoze se dobija kada se uradi rendgenski snimak.

Lečenje je ne hirurško kada se radi repozicija tj. vraćanje fragmenata u fiziološki, prirodni položaj  ili hirurško ako nije moguće uraditi reponiranje delova kosti konzervativnim  putem. U oba slučaja obavezno je nošenje gipsa oko 5 nedelja.

 Moguće komplikacije

Najčešće komplikacije su luxacije (isčašenja) u proximalnom (gornjem) ili distalnom (donjem) radioulnarnom zglobu, kao i u zglobovima ručja.

Ponekad se javila i kompresija, nagnječenje nerva medijanusa u karpalnom tunelu, pa pacijent oseća utrnulost šake.

Usled ovoga rehabilitacija može zaostajati, pa se preporučuje da pacijent poseti kiropraktičara.

Nekada se desava da prelom usled loše repozicije, tj. nameštanja, loše i zaraste, pa je i oporavak u tom slučaju teži i duži, a ne retko se dešava da pacijent nikada i ne dobije punu pokretljivost ručnog zgloba, a samim tim ni normalnu funkciju šake (to se ogleda u nemogućnosti da do kraja okrene ključ u bravi, kada koristi šrafciger, prilikom kucanja na tastaturi, prilikom nošenja poslužavnika na dlanu, kada želi da se osloni ili odupre o šaku, pri vežbanju sklekova…).

Usled loše imobilizacije, kada je previše stegnut gips, može doći do neurovaskularnih problema, Morbus Sudeck, koga karakterišu otok, crveni pečati po koži, grašci znoja i povećana maljavost u predelu gde je bio gips, a u trećem stadijumu gubljenje kalcijuma i poroznost kostiju.

Lečenje

Lečenje započinje fizikalnom terapijom, kako bi smanjili otok,  poboljšali cirkulaciju, metabolizam i vaskularizaciju, smanjili bol. Ukoliko je došlo do nekih od gore navedenih komplikacija, terapija se menja i prilagođava trenutnom stanju i kliničkoj slici.

Preporučljivo je da pacijenti krenu sa fizikalnom terapijom tj. sa magnetom terapijom odmah nakon stavljanju gipsa, kako bi stimulisali brže stvaranje kalusa, smanjili i bol i otok, poboljšali trofiku kože, skratili vreme oporavka.

Po završetku fizikalnog tretmana, pacijent se uključuje u kineziterapijski tretman, koji se sastoji od vežbi istezanja skraćene muskulature i jačanja oslabljenih mišića cele ruke ne samo šake, u početku bez, a kasnije sa opterećenjem.

U okviru kineziterapijskog tretmana primenjujemo elektrostimulaciju, masažu i pakovanje.

Bitno je i naglasiti da po skidanju gipsa rehabilitacija traje duplo duže od imobilizacije, tako da se pacijenti moraju naoružati strpljenjem.

DODAJTE KOMENTAR